Equipo decanal

Decano:

D. Rafael Martín Acero

 

Vicedecano de Organización Académica:

D. Joaquín Fernando Gómez Varela

Vicedecana de Relacións Internacionais e Estudantes

Dª María Belén Toja Reboredo

Vicedecano de Calidade e Dixitalización:

D. José Andrés Sánchez Molina

Coordinador de Instalacións

D. Pablo Arias Rodríguez

Apoyo a la Movilidad del alumnado

D. Gonzalo Márquez Sánchez 

 

Coordinador da titulación de Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte:

D. Xurxo Dopico Callvo

Coordinador da titulación de Mestrado Universitario en Investigación en Actividade Física, Deporte e Saúde:

D. Eliseo Iglesias Soler

  

Secretario Académico

D. Miguel González Valeiro