• Asignación y cambio de grupo (normas)

Normativa de asignación y cambio de grupo

Aprobada en Comisión de Garantía de Calidade de 16/05/2012
 1. Os estudantes serán asignados por parte da facultade a dous a seis grupos de docencia (A, B, C, D, E ou F), según lle correspondan por orden alfabético do primeiro apelido.
 2. Os estudantes que precisen asistir a unha materia dun curso anterior ou superior, respeto do que figuran maioritariamente matriculados, terán que axustarse a cada grupo, según os apelidos asignados para cada curso.
 3. Cada estudante deberá ter en conta os horarios de materias aprobados en Xunta de Facultade antes de facer a matrícula, tendo que adaptar a mesma ao horario do grupo que lle corresponda en cada curso.
 4. O alumno poderá solicitar o cambio de grupo tendo en conta os seguintes aspectos:
  4.1. Que se den circunstancias que impidan a matrícula nos créditos mínimos necesarios, estudante de ciclos formativos ou causas de tipo sanitario debidamente xustificadas que a comisión poida estimar como merecedoras do cambio.
  4.2. Cada estudante poderá solicitar ao comenzó de cada cuatrimestre un cambio de grupo a nivel xeral (para todas as materias dun mesmo curso) ou, como máximo, en dúas materias (dun ou de varios cursos).
  Os estudantes matriculados en primeiro por primeira vez non poderán solicitar cambios de grupo nas materias de dito curso
  4.3. O prazo de solicitude será de cinco días hábiles contados a partir da data de comezo do curso. Para o segundo cuatrimestre abrirase un novo prazo de 5 días hábiles, contados a partir do 15 de xaneiro.
  4.4. As solicitudes presentaranse na administración do centro en horario de 9 a 14 horas, dirixidas ao vicedecano de organización académica (anexo I).
 5. Rematado o prazo de solicitude publicarase, en 10 días hábiles, a relación de solicitudes aceptadas.
 6. Nun prazo de 5 días habiles, a partir da notificación da decisión adoptada o alumno poderá presentar reclamación ante o vicedecano de organización académica, que lle comunicará a decisión final nun prazo de 5 días hábiles, contados a partir da recepción da reclamación.
 7. Có obxectivo de equilibrar os posibles desaxustes nos grupos, en calquer momento, a Facultade poderá realizar a modificación dos mesmos.
Asdo: José Luis Tuimil López
Vicedecano de organización académica

Buscador INEFG

Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física.
Avd. Che Guevara 121. Bastiagueiro, Oleiros. 15179,
A Coruña  

Tlf.  981 167000 ext. 4046  Fax 981 167048
email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.