• Normativa para asignación y cambio de grupo

Normativa para la asignación y cambio de grupo

Aprobada en Comisión de Garantía de Calidade de 16/05/2012
 1. Por acordo de xunta de facultade de 09/06/2009, cada materia de formación básica e obrigatoria do grao impartirase nos dous cuadrimestres cunha distribución por cuatrimestre o máis equitativa posible dos alumnos matriculados.
 2. Os alumnos, o día de comezo do curso, serán asignados por parte da facultade a dous grupos para a docencia expositiva (ABC ou DEF) e a seis subgrupos para a docencia interactiva (A, B, C, D, E ou F), según lle correspondan por orden alfabético do primeiro apelido.
 3. Dependendo do grupo que lle corresponda o alumno cursará cada unha das asignaturas nun cuatrimestre según os horarios aprobados en xunta de facultade.
 4. Os alumnos que queiran asistir a unha asignatura dun curso anterior ou superior, respecto do que figuran maioritariamente matriculados, terán que axustarse a cada grupo e subgrupo, según os apelidos asignados para cada curso.
 5. Cada alumno deberá ter en conta os horarios de asignaturas aprobados en Xunta de Facultade antes de facer a matrícula, tendo que adaptar a mesma ao horario do grupo e subgrupo que lle corresponda en cada curso.
 6. O alumno poderá solicitar o cambio de grupo ou subgrupo tendo en conta os seguintes aspectos:
  1. Que se den circunstancias que impidan a matrícula no tráballo fin de grao, imposibilidade de matrícula nos créditos mínimos necesarios para rematar a titulación, solicitude dunha bolsa ou calquer outra circunstancia debidamente xustificada que a comisión poida estimar como merecedora do cambio.
  2. Cada estudante poderá solicitar un cambio de grupo ou subgrupo a nivel xeral (para todas as materias dun mesmo curso), ou como máximo en tres materias.
  3. O prazo de solicitude será de cinco días hábiles contados a partir da data de comezo do curso. Ao inicio do segundo cuadrimestre abrirase un novo prazo de 5 días hábiles onde se poderá solicitar cambio de subgrupo, pero en ningún caso un cambio de grupo.
  4. As solicitudes presentaranse na administración do centro en horario de 9 a 14 horas, dirixidas ao vicedecano de organización académica (anexo I).
  5. Terán prioridade as solicitudes que impliquen unha permuta entre dous estudantes.
 7. Rematado o prazo de solicitude o vicedecano, previa consulta á Comisión de Garantía de Calidade, deberá respostar en 10 días habiles ás solicitudes presentadas.
 8. Nun prazo de 5 días habiles, a partir da notificación da decisión adoptada o alumno poderá presentar reclamación ante o decano da facultade, que lle comunicará a decisión final nun prazo de 5 días hábiles, contados a partir da recepción da reclamación.
 9. Có obxectivo de equilibrar os posibles desaxustes nos subgrupos, en calquer momento, o profesor da materia ou a Facultade poderá plantexar propostas de modificación dos mesmos, que deberán ser aprobados pola Comisión de Garantía de Calidade.
Asdo: José Luis Tuimil López
Vicedecano de organización académica

Buscador INEFG

Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física.
Avd. Che Guevara 121. Bastiagueiro, Oleiros. 15179,
A Coruña  

Tlf.  981 167000 ext. 4046  Fax 981 167048
email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.