Skip to main content

Presentación

A Facultade de Ciencias do Deporte da Universidade da Coruña, dentro do seu compromiso cos programas de calidade que se están potenciando desde a Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) , demóstrao de forma continua mediante a súa participación en todos eles, dispoñendo de:

  • Certificado de renovación da implantación do Sistema de Garantía Interna de Calidade (27-07-2022)
  • Renovación da acreditación do título universitario oficial de Máster Universitario en Actividade Física, Deporte e Saúde pola Universidade da Coruña e a Universidade de Vigo (15-10-2019)
  • Acreditación institucional da Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física (28-01-2019)
  • Renovación da acreditación do título universitario oficial de Graduado ou Graduada en CC da Actividade Física e o Deporte (08-07-2015)
  • Certificado de implantación do Sistema de Garantía Interna de Calidade (29-07-2014)
  • Certificado de deseño do Sistema de Garantía de Calidade  aplicabel a todos os ensinos oficiais impartidas na Fac. de CC do Deporte e a Educación Física (27-07-2009)

 

  • Ten ao 60% do profesorado do título de grao avaliado polo Programa Docentia da UDC (curso 2018-19)


Todo iso vén reflectido a nivel público desde:

Facebook Twitter Instagram